pl  |  en

Konkurs na Optymistyczne Drabble

W ostatnim “Smokopolitan” mogliście (i nadal możecie) przeczytać dwa drabble – opowiadania, których cała treść zawiera się dokładnie w stu słowach. To nie koniec naszej przygody z tą formą – we współpracy z portalem Literka.info ogłaszamy konkurs na najlepsze drabble! Autorzy trzech najepszych, nadesłanych nam do 30 grudnia tekstów zdobędą nagrody rzeczowe oraz publikację w najbliższym numerze!

Regulamin konkursu

  1. Temat konkursu to OPTYMISTYCZNE OBLICZA FANTASTYKI.
  2. Drabble to bardzo krótki utwór literacki, który posiada równo sto słów, nie licząc tytułu.
  3. Przyjmowane będą tylko niepublikowane wcześniej drabble. Każdy autor ma prawo do wysłania tylko jednego tekstu.
  4. Konkurs ma charakter otwarty.
  5. Teksty prosimy przesyłać na adres konkurs@literka.info w formacie RTF (Rich Text Format) do 30 grudnia 2015 r. włącznie.
  6. Obrady jury odbędą się w dwóch turach. Prace pozytywnie zaopiniowane przez redakcje magazynu „Smokopolitan” oraz portalu Literka.info przejdą do drugiego etapu, podczas którego jury finałowe w składzie: Marcin Jamiołkowski, Elin Kamińska, Alicja Tempłowicz wyłoni trzech zwycięzców. Lista prac finałowych oraz zwycięskich zostanie opublikowana na portalu Literka.info.
  7. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w lutowym numerze „Smokopolitana”, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
  8. W przypadku bardzo wysokiego poziomu nadesłanych prac, redakcja portalu Literka.info oraz redakcja magazynu „Smokopolitan” zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień – wybrane teksty zostaną opublikowane na portalu oraz w magazynie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thank you for your interest in our magazine!

Our magazine is completely free of charge (the charge for a paper version covers the printing costs). However, we need your help to develop and publish new issues. By clicking the button below, except for downloading "Smokopolitan", you may support us by a litte contribution via Dotpay.
Donate and download
If you just want to download our magazine, click this one.
Download