Akredytacja

Uczestnictwo w konwencie Smokon jest bezpłatne.

Po przybyciu na konwent każdy uczestnik udaje się do stanowiska akredytacyjnego, gdzie po okazaniu dowodu tożsamości otrzyma komplet materiałów konwentowych – w tym identyfikator.

Dodatkowo osoby niepełnoletnie są zobowiązane przedstawić przy akredytacji zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w konwencie. Zgoda musi zawierać dane kontaktowe do w/w osób. Osoby poniżej 12 roku życia zapraszamy wyłącznie z rodzicami bądź opiekunami prawnymi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *